Likheten mellom Arbeiderpartiet og islam

Holdninger og ideologi AP Islam
Lysten til å herske JA JA
Skjule sannheten om islam JA JA
Lyver om at jihad og terrorhandlinger ikke er en del av islam JA JA
Vil samarbeid med Islam for å fjerne all form for kristendom i landet JA JA
Innføre sharia lover i bysoner som har flertall av islamske bosettinger JA JA
Fjerne grunnloven bit for bit ved å utvide områdene med sharia lover JA JA
På sikt å fjerne hele Norges Grunnlov JA JA
Fjerne alle spor av kristen kulturarv fordi den fornærmer islam og Ap JA JA
Vil ta full politisk kontroll over media og styre denne i detalj JA JA
Hevder at med tiden vil islam bli en sivilisert og god religion JA JA
Ønsker å fremstille islam som noe edelt og godt JA JA
Lyver om islams onde hensikter om å fjerne individets frihet JA JA
Innsette muslimer i viktige og sentrale stillinger i offentlig forvaltning JA JA
Samarbeide økonomisk om fremvekst av islam i Norge JA JA
Støtte økonomisk fremvekst av islam over hele verden JA JA
AP skal bli muslimenes parti som alle muslimer plikter å stemme på JA JA
Benekter at islam er en voldelig religion JA JA
Skjønnmaler islam i NRK og avismedia JA JA
Vil avvikle ytringsfriheten bit for bit når makten er sikret fra 2017 JA JA
Fjerne monarkiet og kongehuset JA JA
Bibel og Guds fornektere JA JA
Jøde og Israel hatere JA JA

12
10