Lov om stemmerett for innvandrere og muslimer

Det kreves at politikerne vedtar denne lov, som må tre i kraft fra 1. januar 2017.

Lov tekst:

§ 1  Ikke norsk etnisk statsborger kan får stemmerett ved å bekjenne seg til den

       fullevangeliske kristen tro, ved å fremlegge tros bevis etter Islam loven §13.

§ 2  Tros beviset må ha hatt en varighet av minst 3 år.

§ 3  Søker må i tillegg være norsk statsborger.

§ 4  Stemmeretten bortfaller ved konvertering til islam.

§ 5  Norske Statsborgere med ikke etnisk bakgrunn, som bekjenner seg til,

eller praktiserer den islamske lære, har ikke stemmerett i kongeriket Norge.

5
6