Islam tabellen, forskjellen mellom kristendommen og islam

Forskjellen mellom kristendommen og islam. (Islam tabellen)
Alle etniske nordmenn plikter å velge side, og deretter stride for sitt valg.

Kristendommen Islam
Tjene Herske
Bygge velferdssamfunn Snylte på velferdssamfunn
Kjærlighet Hat
Sannhetens ånd Løgnens ånd
Trofasthet Svikefull
Glede Sinne
Elsker enkeltindividets frihet Hater enkeltindividets frihet
Giverglede Krav mentalitet
Alle må arbeide Forbud mot å arbeide i de fleste yrker
Fred Strid – krig – terror
Tilgivelse Hevn
Nestekjærlighet Hater sin neste
Trosfrihet Tvinges til troen ved drapstrusler
Valgfrihet Tvang
Velmenende tanker Onde planer
Frihet i troen Slaveri under troen
Bygger kunnskap Hjernevasker
Frihet til å forlate troen Dødsstraff for å forlate troen
Beregnelighet Uberegnelighet
Frihet til å kritisere Kristus Dødsstraff for å kritiser Muhamed
Hjelper muslimer Hjelper ikke kristne
Pålitelighet Upålitelighet
Dreper ikke trosmotstandere Dreper sine trosmotstandere
Åpenhet Hemmeligholdelse
Ytringsfrihet Dødsstraff for frie ytringer
Beskyttelse for enkeltindividet ved lov Ingen beskyttelse for enkeltindividet
Ikke angrep Plikt til angrep
Ikke døds straff Døds straff
Troen styres fra eget land Troen styres fra andre land
Opptreden som enkeltindivider Opptreden som en styrt hær
Solidaritet Egen egoisme
Fremme sin tro i frihet Fremmer sin tro ved trusler og tvang
Fengsel som straff Bastillianske henretter – steining – henging – stikke ut øyner – hugge av armer og ben osv.
Mild ånd Frekk ånd
Ta utdannelse Være analfabet
Demokrati ved folkestyre Tyranni ved fanatisk prestestyre
Sivilisert samfunn Usivilisert samfunn
5
9