Islam er ingen lovlig religion, men en krigserklæring mot demokratiet.

Islam er ingen religion fordi kun 5% av islams aktivitet har med tro å gjøre, de andre 95% består av trusler og tvang, krig, maktbegjær og hjernevasking.

Islam er derfor i strid med Grunnlovens §1, §2, §4, §16, §93, §96, §98 og §100. Islam er også i strid med hele prinsippet i grunnloven og Norges lover. Islam har til hensikt å fjerne demokratiet.

For at en religion skal kunne betegnes som en lovlig religion, må den ikke være i strid med et lands grunnlov. Den må ikke oppmuntre til trusler, tvang, drap eller hellig krig for å fremme religionen.

Islam er derfor ingen lovlig religion, men en ond og velorganisert kriminell organisasjon. Troende muslimer må adlyde alle ordrer som kommer fra demon inspirerte imamer fra moskeer fra hele verden. Islam representerer en uønsket, fremmed og ulovlig voldelig politisk og militær makt.
Islam er ondskapens egen religion, og har frem til nå drep ca 300 millioner mennesker på sine erobringer i Europa, Afrika, Midtøsten og Asia.
Islam har til hensikt å infiltrere det norske samfunn over tid, litt etter litt når tiden er inne, å fjerne grunnloven, Norges lover, kongehuset, hele statsformen, storting og regjering, overta militære og rettsvesenet, og innsette et diktatorisk fanatisk religiøst presteskap.
De begynner med å bygge islamske ”gettoer” og dernest kreve innføring av Sharia lovene med eget Sharia politi.

Dette politiet skal sørge for at alle flyktninger som kommer til Norge, med tvang og trusler skal følge Sharia lovene til punkt og prikke. De som flykter fra islamske grusomheter, havner i dag rett i fanget på norske islamister.

Dersom politikerne ikke får stoppet og fjernet fremveksten av islam nå, vil Norge på et senere tidspunkt ende opp i en blodig borgerkrig mot Islam og politiker som har tillatt fremveksten av islam.

Det norske folk er ikke spurt om man ønsker fremvekst av islam i Norge. Dette er en utilgivelig frekkhet som politikerne bare har tatt seg til rette med. Nå svarer Norge nei til videre fremveks av islam.

Islam er det motsatte av demokrati, og vil derfor være i evig kamp for å ødelegge demokratiet. Islam består av hjernevaskede soldater som er fjernstyrt til å handle etter ordre fra utenlands imamer.
Islam har en detaljstyring av enkeltindividet som er helt vanvittig. Et eksempel på dette er at når en muslim skal gå inn på toalettet, må han sette venstre foten inn først, og når han skal gå ut, må han sette høyre bent først. Islam har hundrede vis av slike regler som muslimene må følge.

Man kan ikke arbeide i en butikk der man selger bacon eller svinekoteletter, eller kjøre lastebil med pizza, fordi det er grisekjøtt i pizzaen. Dette fører til at muslimer nesten ikke kan arbeide i et sekulært demokrati. Det vil alltid være en handling i det daglige arbeide som fornærmer profeten.

NAV har akseptert ”muslimenes tro”, slik at 90% av muslimene ikke behøver å arbeide i samfunnet.

Islamistene krever å motta trygdeytelser, som de vanntro fiendene deres er pliktig til å betale dem.
Når islam har fått makten, skal alle vantroende nordmenn som har underholdt dem, undrekastes islam eller drepes.

Islam er en fremmed invasjonsstyrke som er i ferd med å okkupere Norge. Derfor må den bekjempes og forbydes ved ny islam lov.

Norge må avislamiseres nå, før katastrofen blir et faktum. Muslimene må konverteres ut av islam, eller returneres til opphavsland om nødvendig med militær makt.

Kampen mot islam, må føres mot stortings politikere som må tvinges til å vedta lover som forbyr islam i Norge.

5
6