Hvorfor kjempe mot islam

Mange mennesker stiller spørsmål om hvorfor vi skal kjempe mot islam i Norge, når man har muslimske venner som er ærlige, snille og fredselskende mennesker.

For å forstå dette må man skille mellom islam som system og mennesker som må trelle under systemet.

Det var kanskje opp mot 100 000 nazistiske soldater i Norge under krigen, som kunne betegnes som høflige og snille mennesker, og noen av dem bedre enn nordmenn var selv. Mange av jentene som var sammen med nazister, synes også at disse var mer vennlige enn nordmennene. Disse jentene fikk virkelig gjennomgå etter krigen.

Men hva hjelper det et menneske å være snill og god, når man tjener og støtter et system som vil ta frihet fra andre.

Nazistene som kom til Norge 9 april 1940, kunne ikke hevde at de var flyktninger fra Nazi Tyskland, og ønske asyl i Norge. Å tenke slik blir for dumt. Nazistene kom til Norge for å ta kontroll over landet og omgjøre det til en nazistisk tysk stat.

På samme måte er det med islam, man vil gjøre Norge om til en muslimsk stat og innføre sharia og diktatur.

Man skal ikke kjempe mot muslimer som mennesker, men mot islam som system.

Politikerne må tvinges av det norske folk, til å lage nye lover som forby utøvelse av den onde religionen islam. Kampen står mot alle politikerne på stortinget, som er blitt landssvikere.

Muslimene er trellbundet under det islamske systemet.

Å kjempe mot islam, er å kjempe for at muslimene skal få tilbake sin frihet.

3
8