Hvorfor har den fått navnet «NAV skandalen»

NAV har da ikke rettsmyndighet til å dømme noen hverken til fengsel er tilbake betalinger av trygde ytelser, så hvorfor har da denne trygde saken blitt kaldt for «NAV skandalen».

Årsaken til dette er at hele Norges media med NRK og TV2, har fått i oppdrag av politikerne om å tåkelegge at Norge ikke lenger har en politisk uavhengig rettsstat, men at det nå er politikerne som styrer både påtale-myndigheten og rettssystemet.

Politikerne har med både Siv Jensen og Erna Solberg, helt siden 2013 stått frem i media å sagt at i trygdesaker, skal vi følge Norsk lov, og ikke EØS lovene. Argumentet for dette var at Norge ikke skulle «Eksportere trygdeytelser».

Slik har politikerne instruert både politi, statsadvokaten, riksadvokaten og derved hele påtalemyndighetene, med krav om at disse videre- instruerer NAV og dommerne i rettssystemet.

På denne måten har politikerne tatt styring over rettssystemet og domstolene, og degradert alle dommere ned til kun å fungere som sekretærer for politikernes skiftende meninger.

Da EØS truet med å bringe Norge inn for ESA domstolen og kaste Norge ut av EØS avtalen, da våknet Erna Solberg opp fra «tornerose søvnen», for det å bli kastet ut av EØS, det ville hun ikke, globallist og EU tilhenger som hun er.

Dette som det norske folk nå har vært vitne til, er ingen NAV skandale. Det er et politisk statskupp av Norge som rettsstat.

Politikerne har bevist begått et grovt lovbrudd mot Norges grunnlov, som sier at politikerne ikke har anledning til å påvirke «Den utøvende» eller «Den dømmende» makt.

Dersom noen skal få «Sparken» i denne saken, da må det være de som er mest ansvarlige, og det er Erna Solberg og Siv Jensen. Men denne muligheten får du ikke før i valget i 2021.

2
1