Politisk og ideologisk sensur

Vi er kommet inn i en tid der våre politikere ønsker å fjerne retten for enkeltindividet å kritisere politikk eller ideologi.

Det er kun den global sosialistkontrollerte TV og presse media, som har fått i oppdrag å sensurere bort enkeltindividets ytringsfrihet, dersom denne inneholder kritikk av politikk, stats forordninger eller ideologi, eller slik det er formulert i grunnloven § 100 ”Alle har rett til å ytre seg frimodig om statsstyringen og kva anna emne som helst”. Det som skjer i Norge i dag, er en kopi av Nazifiseringen av Tyskland før 2. verdens krig. Den gangen var det ”Nasjonalsosialistene” som fikk sin frie utfoldelse. I dag er det ”Globalsosialistene” som har fått sin frie utfoldelse i hele Europa, og man benytter samme ideologi og taktikk som nazistene brukte. Taktikken var å innta en ”offerrolle” og en ”angreps rolle”, der kritikerne til nazismens ideologi ble stemplet med ukvemsord og beskyldt for å fremme hat ytringer. Dersom man ikke sluttet med kritikken, ble man arrestert og sent til dødsleirene der kun få overlede. Nå er både Norge og EU på full fart inn i en ny ”Nazi tid” der de kristne og kristendommen skal utryddes, og Islam og homo bevegelsen skal opphøyes og tilbedelse.
Det betyr at Europa på nytt er på full fart inn i en farlig ”satanistisk” tidsalder, der EU vil angripe Israel, og det hele vil ende med en krig mot USA, Russland og Israel. Europa må knuses på nytt, og denne gangen vil Norge ikke bli spart. Signalene du skal se etter er at EU vil bygge sin egen forsvarspakt. NATO vil da fortsette uten EU, det USA og EU vil bli fiender. Når dette har skjedd, vil det komme et landssvikeroppgjør i Norge, der alle som har medvirket til å støtte og fremme okkupasjonsmakten bestående av sosialist media og politikere som har elsket homobevegelsen, Islam, og sosialismen i alle former, vil få sin fortjente døds straff som landssvikere og høyforrædere mot grunnloven. På denne måten skal Norge ”renset” fra perversitet og politisk og ideologisk djevelskap.

 

3
2