Veien fra kristendommen til Islam

Det er ikke den islamske religion i seg selv som er den største umiddelbare faren for Norge, men at etniske nordmenn begynner å tenke, handle og har fått sympati og kjærlighet til den islamistiske ånd som nå virkelig er blitt farlig.

Arbeiderpartiet har hatt Islam som sin religion lenge, og flere andre politiske partier er i full fart inn i en islamsk sympatibølge.

Sannheten er at ingen politiske partier vil kritisere eller stille kritiske spørsmål om konsekvensene for Norge som stat, ved fremveksten av Islam som Norges nye religion.

På denne måten har norske politikere underkastet seg, og er nå blitt tjenere for profeten Muhammed.

Den islamske tankegang og holdninger har nå smittet over på de fleste som sitter i offentlige maktposisjoner og har forandret Norge i det stille og i det skjulte.

Denne holdnings endringen har ført til at muslimene i Norge i dag har fått kraftige særordninger og immunitet foran etniske nordmenn inne rettsvesenet, barnevernet, skole systemet, NAV systemet, tilrettelagt religions utøvelse, rett til å bli trodd når man lyver, og at det er kun hensynet til den Islamske religion og muslimene som teller.

I tillegg har innvandrere og asylsøkere fra muslimske land, som i realiteten er lykkejegere og Islamske misjonærer, fått forkjørsrett foran kristne som er blitt forfulgt og drept i muslimske land som virkelig har behov for beskyttelse i Norge.

Norge kaster ut de kristen som har konvertert fra Islam, og ønsker heller å beholde de radikale muslimene.

Det er ikke bare AP, men også flere andre politiske partier som mener at kristendommen har utspilt sin rolle som religion i Norge, og bør derfor avslutte kristendommen som Norges offisielle religion.

Når denne ondskapen fullendes, vil Norge ikke lenger være en selvstendig, uavhengig og fredelig velferdsstat.

Del dette innlegget på de sosiale mediene.

4
6