Norge betaler 710 millioner kroner til Hamas diktaturet i Gaza.

Hamas er en del av terror nettverket til IS. Hvorfor bruker Norge penger på slikt djevelskap?

Årsaken til at Norge pøser ut penger på Hamas diktaturet, er at Hamas bruker en stor del av pengen til å pine og plage Israels mest mulig, og da mener norske politikere at det verd hver en krone som Norge bidrar med.

Norske politikere er så feige at de tørr ikke vise sitt jødehatet åpent, men pakket jødehatet inn i ordet bistand.

Hva er det bistanden går til? jo, undertrykkelse av folket i Gaza og terror virksomhet mot Israel.

Hamas okkuperer Gaza.

Derfor må Hamas knuses og Gaza by må av-islamiseres med tvang, ellers er det ikke mulig å oppnå fred.

Årsaken til dette er at det er den islamske religionen som krever fiendskap med Israel, og da er det umulig å oppnå fred.

Man kan drive «freds-forhandlinger» i 1000 år, og det hjelper ingen ting.

Derfor må islam som religion knuses i sin helhet.

Siden Norge er det landet i verden som har brukt mest penger pr. innbygger til understøttelse av islam-diktaturet  på Gaza stripen, bør Norge ta et militært ansvar og knuse Hamas og gjennomføre et sivilisert demokrati i Gaza.

Det er dette befolkning i Gaza i virkeligheten ønsker.

6
4