Først nazistene, så muslimene og nå sosialistene i EU og Norge

Marerittet fortsetter, jødehatet har på nytt spred seg ut over hele Europa. Dette jødehatet kommer til å ende med krig i Europa.

Tyrkia og Iran ønsker å starte krig mot staten Israel. Tyrkia er medlem av NATO, men ønsker å inngå samarbeid med Russland om våpen kjøp.

Når krigen begynner kommer Israel til å bombe militære mål i Tyrkia. Hva gjør NATO da?
Dersom NATO blander seg inn i konflikten, er USA nødt til å forsvare Israel.

USA kan på denne måten komme i konflikt med NATO.

USA og Russland vil bli allierte og blir tvunget til å knuse Nazi Europa på nytt.

4
4