AP tåler ikke kritikk av egen politikk


Sylvi Listhaug kritiserte kun Arbeiderpartiets egen innvandrings politikk, og fikk derved en organisert storm av løgn og hat mot seg fra alle muslimelskende partier på stortinget.

Denne hekseprosessen mot Sylvi Listhaug hadde ikke vært mulig uten hjelp fra NRK og TV2, og kan ikke betegnes på annen måte en ren organisert politisk terrorhandling mot Sylvi Listhaug.

Sannheten er at det er Arbeiderpartiets egen innvandrings og islam politikk som er farlig både for AP selv, og for Norge som nasjon.

AP må nå forstå at en stor andel av det norske folk ikke ønsker at Norge skal flommes over av arbeidsløse analfabetiske innvandrere som belaster velferdssamfunnet og sprer islam.

AP må derfor endre sin innvandring og islam politisk, ellers vil det kunne komme flere hevnaksjoner mot AP i fremtiden. Dette må AP nå ta inn over seg, ellers ender det i katastrofe for AP.

Anders Behring Breivik utførte sitt angrep mot AP kun som følge av Arbeiderpartiets innvandrings og islam politikk.

Derfor var 22. juli angrepet ikke en terrorhandling eller en ”ufattelig tragedie” slik TV media formulert det, men det var en ren hevnaksjon mot Arbeiderpartiets innvandrings politikk.

Derfor er det mange som ser på Anders Behring Breivik som en frihetskjemper og ikke terrorist.
Breivik kjempet for at nordmenn ikke skulle bli i mindretall i eget land.

Derfor er det et flertall av det norske folk som har Breiviks tanker, men ikke hans gjerninger.

Dette forholdet nekter AP å forstå. I stedet for å ta debatten, sender AP heller ut grove og usakelige beskylder til alle som ikke er enige i APs innvandring og Islam politikk.

Det er ikke de som kritiserer APs islam og innvandrings politikk som er farlige, det er APs egen politikk som er farlig for det norske folk.

Derfor bruker AP hele tiden hersketeknikken at angrep på andre er beste form for forsvar.

AP driver en politikk som er i strid med grunnloven og er således et ulovelig politisk parti i Norge.

I tillegg bruker AP løgn bevist som et strategisk verktøy til sverte sine politiske motstandere og forherlige sin egen politikk. Dette forholdet alene burde vært tilstrekkelig grunn nok til å gjøre AP forbudt som politisk parti i Norge.

Det er AP som skylder det norske folk en uforbeholden unnskyldning for deres islam og innvandrings politikk, og ikke omvendt.

5
2