Krever at NRK og TV2 gir Sylvi Listhaug en ubetinget unnskyldning

I etterkant ser vi tydelig at det var NRK og TV2 som laget drittpakken mot Sylvi Listhaug.

Nå må Erna Solberg vise handle kraft og ta et oppvaskmøte med NRK og TV2 og kreve at disse kommer med en ubetinget unnskyldning til Sylvi Listhaug for alle løgnene de har sendte mot henne.

Dersom NRK og TV2 ikke etterkommer dette kravet inne 48 timer, må kringkastingsloven og vilkårene for TV2 konsesjonen endres.

Listhaugsaken har vist at NRK og TV2 ikke bryr seg om at de bryter prinsippet om politisk nøytralitet og uavhengighet, som er et av vilkårene i kringkastingsloven.

Derfor må det bli slutt på at Norge kun har sosialistiske vinklede nyheter på alle TV kanalene.

Dette er en fare for ytringsfriheten og er i ferd med å skape hjernevaskede holdninger i befolkningen.

Det haster for regjeringen og endrer konsesjonsvilkårene for TV2, slik at denne kanalen blir en ren borgerlig TV kanal, der nyhets ledere velges av de borgerlige partiene uavhengig om disse er i regjering eller ikke.

Kringkastingsloven fjernes og NRK underlegges konsesjonsvilkårene på lik for med de andre TV kanalene. NRK kan da fortsette som en ren AP kanal, slik som den er i dag.

For å få best mulig politisk balanse og sikre mangfoldet i nyhetssendingen, må regjeringen opprette en ny TV16 kanal, som kun i hovedsak sender nyheter ut far en kristen vinkling. Dette for å oppfylle vilkårene i grunnlovens § 2 og §16.

Dagens NRK lisens må omgjøres til en ny media lisens, der pengene deles likt mellom TV16, NRK og TV2. TV16 overtar en av de 3 kanalene som NRK sender på i dag.

Denne omlegging av Norsk TV media vil i fremtiden forhindre slike politiske komplott og drittpakker slik vi har opplevd de siste dager mot Sylvi Listhaug.

Dette vil også forhindre politiske usannheter å florere i TV media, og vil bidra til at sannheten også har rett til å komme frem i media, ikke bar løgnen.

6
3