Norge mangler 200 000 arbeidsplasser

Som følge av innvandringen til Norge fra muslimske og mislykkede nasjoner de siste 40 årene, mangler Norge snar en kvart million arbeidsplasser.

Det å sette arbeidsledige på statlige tiltak er nyttesløst, fordi dette skaper ingen nye arbeidsplasser.

Hensikten med arbeidsledige på tiltak er kun en måte for politikerne å pynte på tallene for arbeidsledige i NAV statistikken. Da blir disse arbeidstiltakene kun en narrepakke som politikerne serverer til de norske folk.

Det at politikerne ikke skaffer innvandrere produktivt arbeid, kan ikke betegnes som annet enn en ren ansvarsfraskrivelse og udugelighet.

Det er en vanvittig frekkhet vi hører at politikerne klager på Norske bedrifter at de ikke kan løse innvandrings problemet som politikeren selv har skapt.

Det er ingen politikere som har spurt norske bedrifter om man er enig i deres innvandrings politikk.
Da må politikerne selv ta ansvar for egne handlinger, og ikke skylle på andre.

Krever derfor at staten selv bygger opp ca 400 nye vernede fabrikker rund omkring i landet og setter innvandrerne i produktivt arbeid.

I dag er det NAV ved hjelp fra Norges oljeinntekter som betaler lønn til innvandrere for ikke å jobbe.
Denne situasjonen kommer ikke til å vare i fremtiden.

Alle forstår at det kun er et tidsspørsmål før velferdsgodene i Norge blir sterkt redusert og inntektsskatten må bli mye høyere, som følge av at mesteparten av innvandrerne går på trygd og kommer til å fortsette med det.

Derfor må politikerne ta grep nå før det blir for sent.
 

6
0