Nå begynner forberedelsen til 3. verdenskrig

Ifølge bibelen skal 3. verdenskrig begynne når de muslimske landene i Midtøsten ikke aksepterer at Jerusalem stadfestes som Israels hovedstad.

Dersom FN nå vedtar en resolusjon som fordømmer Jerusalem som Israels hovedstad, vil dette inspirere og gi de muslimske landene rett til å gå til krig mot Israel.

Dersom dette skjer kan vi med 100% sikkerhet ifølge bibelen, fastslå at 3. verdenskrig er i gang slik den er beskrevet i Sak. 12. Da er verden kommet inn i den bibelske apokalyptiske tid.

3. verdenskrig blir en atomkrig i Midtøsten der Islam skal knuses og Israel sammen med USA skal erobre de landene som har gått til krig mot Israel.

Europa som også har vært imot at Jerusalem skal være Israels hovedstad, skal også få seg en kraftig ”smell” i denne krigen. Dette gjelder også Norge.

I Sak. 12,9 står det tydelig og klart følgende: ”Den dagen akter jeg å utrydde alle folkeslagene som kommer mot Jerusalem”.

Dem av dere som ikke ønsker at Jerusalem skal være Israels hovedstad, skift mening nå mens du ennå har tid og er i live.

4
2