Arbeiderpartiet må skifte navn

Det er et sted mellom 20% til 30% av stemmene til AP som er muslimer. Dette preger AP i stor grad i dagens politikk, ved at nestleder og AUF lederen er muslimer.

Det er ikke vanskelig å se den enorme iveren AP har for å tilrettelegge alt mulig for muslimene. Denne aktiviteten er mye større enn å støtte opp om arbeiderne. Det synes som AP har mistet mesteparten av interessen for ”gutta på gølvet”.

Hvor er det blitt av det gode gamle Arbeiderpartiet med slagordet ”Gjør din plikt, og krev din rett”?

Nå er AP mest interessert i at muslimen skal kreve sin rett uten å gjøre sin plikt.

AP må skifte partinavn nå, ellers seiler AP med falskt flagg.

AP må derfor skifte navn til IP (Islampartiet).

2
1