Norge og Europas nye politiske avlatshandel

Politikerne i Norge og resten av hele Europa har laget seg en mattematiske politisk samvittighets likning som følgende: Politisk løgn + snillhets avlat = sannhet og rettferdighet.

Denne ligningen er årsaken til at Europa og Norge oversvømmes av analfabetiske og usivilisert muslimske innvandrere. Disse innvandrerne gis økonomiske og juridiske rettigheter som langt overgår landenes egen befolkning.

Å ta imot slike innvandrere fungerer som avlaten i ligningen.

Løgnen i ligningen er å tillate abort, ja til Islam og homo, fjerning av direkte demokratiet og innføring av politisk diktatur, fjerning av det kristne verdigrunnlag og tilrettelegging for Islamsk overtakelse av Norge og hele Europa, osv.

Alle politikere håper at Europas befolkning skal tro på og akseptere deres politiske likning, og at overstående jævelskap tilsvarer sannheten og rettferdigheten i ligningen.

Det betyr i praksis at politikerne krever at folket skal aksepter deres løgner og svik som sannheter.

Dersom man står opp for sannhet og rettferdighet, da behøver man ingen innvandrings avlat som skaper splid i befolkningen og som ødelegger nasjonene.

5
2