Når politikk blir religion

Politikk er i realiteten blitt en ren avgudsdyrkelse, og AP har laget sine egne 10 bud som lyder følgende:

1. Du skal ikke ha andre guder en deg selv.

2. Du skal holde dine egne følelser hellige.

3 Du skal ikke tro på kristendommen og dens Gud.

4 Du skal arbeide med å fjerne den kristne tro.

5 Du skal elske deg selv fremfor andre.

6. Du skal lyve til fordel for partiet, også i valgkampen.

7 Du skal stjele andre partiers politikk når det gagner partiet.

8 Du skal slå i hjel andres troverdighet.

9 Du skal ikke innrømme dine egne eller andres politiske feil i partiet.

10 Du skal stemple dine politiske motstandere med negative beskrivelser og ord.

Denne norske politiske religionen heter «polinisme-dommen», og har mye til felles med nazismen og Islam.

Det er ikke bare AP som bruker disse «10 bud», det gjør også de fleste andre politiske partiene på Stortinget.

 

5
2