Ordningen med Statsadvokater skaper et politisk korrupt rettssystem

Ordningen med statsadvokater fungerer som en ren politisk styring av Tingretten i Norge, og gjør at Tingretten nå har blitt politisk korrupt.

I dag kan politiske partier ta ut tiltalebeslutning og sende sine politiske motstandere inn i rettssystemet, ved hjelp av statsadvokat-ordningen.

Statsadvokat-ordningen er blitt et eget rettssystem, som en kreftsvulst inn i Tingretten.

Det som er enda verre med denne ordningen, er at statsadvokatene opptrer som Tingrettes overordnede organ og pålegger Tingretten å dømme etter politikernes ønske.

På denne måten påleger politikerne Tingretten å bryte grunnlovens § 95 første og annet ledd, og gjør at Tingretten ikke kan oppnå den nødvendige nøytralitet og uavhengighet som kreves av dommerne forut for rettsforhandlinger og domsavsigelse.

I tillegg bryter denne ordningen med grunnlovens prinsipp om at det ikke skal være forbindelseslinjer mellom den utøvende, lovgivende og dømmende makt.

Dagens politikere på stortinget ønsker at Tingretten ikke skal dømme etter Norges Lover, men etter politikere og politiske partiers ønske.

Et grovt eksempel på slik politisk styring var tilblivelsen av hijabsaken i Jæren Tingrett.

Her sto likestillingsminister Hanne Bjurstrøm fra AP frem på TV2 og krevet at Merethe Hodne skulle dømmes for brudd på diskrimineringsloven fordi hun ikke ville bygge om frisørsalongen slik at hun kunne betjene muslimske kunder.

Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm beordret statsadvokaten og ”vips” så var saken i gang på fullstendig feil primisser og politiske oppdiktede påstander med krav om at Merete Hodne skulle dømmes uavhengig hva som fremkom i rettsforhandlingene. Et rent politisk diktat.

Ved bruk av statsadvokat-ordningen, har alle politikerne på stortinget tilsneket seg en ulovlig juridisk maktposisjon som de nå bruker til å bekjempe alle som kritiserer politikernes plan om å islamisere Norge når muslimene kommer i flertall i Norge.

Statsadvokat-ordningen er et høyforræderi mot statsforvaltningen og et angrep på rettsikkerheten.
I tillegg er det en forakt for lov og rett og en hån mot det norske folk.

Statsadvokat-ordningen gjør grovt skadeverk på ytringsfriheten og påfører urettferdigheter og unødvendig lidelser i samfunnet, og må derfor avvikles omgående.

Det synes som at det er kun det nye Alliansepartiet og handlingsprogrammet til Reformpartiet som vil fjerne dagens statsadvokat-ordningen.

4
2