Demokratiet er blitt et diktatur og må avvikles

De fleste velgerne tror at vårt norske demokrati er et folkestyre og en rettsstat, noe det ikke er.

Årsaken til at de fleste nordmenn tror på dette eventyret, er at politikerne har lykkes med å hjernevaske befolkningen fullstendig.

Hva hjelper det å kunne stemme på forskjellige politiske partier, når alle partiene er blitt like og er enige seg imellom. Da har velgerne ingen muligheter til å påvirke hva politikerne til enhver tid foretar seg på stortinget.

Politikerne har forstått at det får ingen konsekvenser for dem, når de overkjører folkets vilje, og når de ikke gjør det som folket ønsker de skal gjøre.

Politikerne bryter grunnloven og bare smiler frekt og freidig til det norske folk. Slik håner og spotter dagens politikere vår grunnlov og alle velgerne som har stemt på deres parti.

På denne måten har ”Demokratiet” utspilt sin rolle i Norge, og er blitt omformet til ett ukontrollerbart politiker-diktatur. Demokratiformen er utgått på dato.

Man kan definere problemet slik at det er kun 10% av det som politikerne gjør som er etter folkets vilje. 40% er etter politikernes egen vilje, og 50% er imot folkets vilje.

90% av det folket ønsker, det nekter politikerne å utføre.

Derved har Norge blitt et diktatur og et fullstendig ubrukelig styresystem som må avvikles.

Norge må innføre folkestyre igjen, ved å gi folket rett til å avgjøre alle viktige saker i stortinget gjennom elektroniske folkeavstemninger. Dette kan gjøres på mobiltlf. nettbrett eller PC.

Da trenger vi ikke politikerne mer, og Norge kan styres som en bedrift, med profesjonell bedriftsledelse og et styre som administrerer det folket ønsker.

Det norske folk må nå innse at alle valgkampene de siste 70 årene har fungert som et norgesmesterskap i å love og å lyve. Hva skal man med slikt tull, og hva er hensikten med dette, foruten det at det fungerer som en hjernevaskingsprosess av det norske folk.

Sannheten er at politikerne har skapt et ”fryktregime” der folket ikke tørr å si sine meninger lenger i mange politiske saker.

Noen av disse er spørsmål knyttet til innvandring, islamisering, barnevernet, politisk mediasensur, religionsspørsmål, økonomi, sløsing med oljepenger, mangel på verdiskapning og arbeidsplasser, utenriks- og forsvarspolitikk, rettferdig pensjons- og lønns system, skille og likhet mellom offentlig og privat sektor, et rettssystem som styres politisk, osv.

Det at Norge er et ”folkestyre” er en ren fantasiillusjon som politikerne har lykkes med å innbille det norske folk.

9
2