Norge styres som et diktatur

Folkestyre er i praksis avviklet i Norge. De fleste velgerne tror at dersom man kan stemme på det partiet man vil, da har vi demokrati og folkestyre. Så hjernevask er store deler av det norske folk blitt.

Sannheten er at alle partiene på stortinget har dannet et felles politisk ”partikartell” som har til hensikt å overkjøre og herske over det norske folk.

Årsaken til dette er at alle politikerne på stortinget er blitt syke inni hodene sine og har fått en lyst til å herske over det Norske folk i stede for å tjene folket. Det kalles for psykopati eller på godt Norsk for ”herskesyka”.

Alle politikerne er i fellesskap blitt enige med hverandre om å styre landet etter politikernes eget ønske, noe som er i strid med grunnloven og folkeviljen. Politikerne respekterer ikke lenger grunnloven § 49 som sier at folket er den øverste lovgivende makt i Norge.

Når politikerne ikke lenger respekterer selve grunnpilaren i prinsippet om et folkestyre, da har Norge i realitetene fått stortings diktatorer i stede for stortings representanter som plikter å utøve folkets vilje.

Politikerne har ikke flertallet blant det Norske folket i spørsmålet om innvandring, Islam, bruk av oljepenger, byråkratisering osv.

Det politikerne er livredde for, er at det norske folk skal kreve folkeavstemning om disse sakene.

Da vet politikerne at de kommer til å lide nederlag overfor det norske folk, og dette vil de kjempe imot med alle midler, og vil bruker avis og TV media til å tie folkets krav i hjel.

Det er ikke et eneste demokratisk parti å stemme på til valget i 2017 som vil innføre folkestyre med folkeavstemninger.

Løsningen på problemet er å innhente den Russiske hær til å knuse hele ”djevelskapen” og fri oss fra Islam og vårt politiske diktatur.

Putin er vår redningsmann, og han bør få 50% av pensjonsfondet for jobben med å fri oss fra det onde.

4
4