Stortingssalen er nå blitt en moskè

Alle de 169 stortingsrepresentantene som er valg inn på stortinget i dag, har politisk og mentalt lagt seg under den islamske ånd og makt, og styrer Norge nå helt og fullt etter islamsk ønske og vilje.

Det betyr at Norge allerede er blitt et islamsk diktatur ved hjelp av norske forræderiske politikere.

Stortingsrepresentantene blir nå utkommandert til å besøke alle moskène for å smiske seg innpå de muslimske lederne som er direkte koplet til satan selv. Siste mann ut var Tore Sanner.

På denne måten har alle stortingspolitikerne gjort seg selv til satan tilhengere.

Norge kan ikke styres av politiske satan tilbedere, det er i strid med grunnlovens § 2 og § 4.

Islam har tilnærmet samme ideologi som nazismen. Forskjellen er at islam er en langsom arbeidende okkupasjons makt, mens nazistene arbeidet i høyere tempo.

Begge ideologiene har samme målsetting. De vil legge under seg alle verdens nasjoner og gjøre dem til islamske diktatur, og på denne måten skaffe seg verdens-herredømme.

Alle norske politikere har derved gjort seg selv til fiender av det norske folk som vil at Norge fortsatt skal være et fritt demokrati, slik det er bestemt i grunnloven.

Islam er en ulovelig, kriminell og farlig organisasjon, som politikerne har ønsket velkommen til Norge uten å ha innhentet folketes tillatelse til det. Politikerne har tatt seg selv til rette i strid med grunnloven §1, §2, §25 og hele det norskefolket.

Derfor må det norske folk reise seg og kreve en folkeavstemning om islam skal ha rett til å overta landet vårt eller ikke.

Dersom islam ikke blir kastet ut av Norge, da er løpet kjørt for Norge som en fri og selvstendig stat,

Valget i 2017 må bli et valg om ”for eller imot” islam på norsk territorium.

De folkevalgte politikerne på stortinget er blitt Judasèr, svikere, hykler, bedrager, landsvikere, løgnere og konstitusjonelle høyforrædere.

 

7
9