Hijab-saken er så eksplosiv at den kan føre til oppløsning av nasjonal forsamlingen

Hijab dommen i Jæren Tingrett er i strid med Grunnlovens § 1, som sier at ”Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig og uavhengig rike”.

I tillegg er dommen utstedt uten at retten har oppfylt rettens konstituelle plikt til å følge grunnlovens § 89. Dommen må ikke være i strid med noen punkter i grunnloven. Derfor er dommen i Jæren Tingrett allerede her ulovlig fattet.

Islam er den eneste religionen i verden som krever av sine troende ”soldater” å gjennomføre statskupp i de landene som de blir sendt til, kamuflert som flyktninger.

Islam er i virkeligheten en langsomt-arbeidende invasjonshær som planlegger å gjennomføre et statskupp og innføre sharia-diktatur i Norge.

Derfor er islam ingen religion, men en fiendtlig invasjonshær som har sneket seg inn i landet under kamuflasje av å være en fredelig religion. Denne religionen kan derfor ikke regnes som en godkjent lovlydig fredfylt religion/livssyn, og kan derved ikke settes inn i straffelovens §186 b.

Islam er ikke en norsk religion som er startet av nordmenn, men en farlig arabisk krigs- og erobringsreligion som er ulovlig ”smuglet” inn i Norge og er underlagt fremmede makters kontroll.

Derved er islam i strid med grunnlovens §25 som sier: ”Landet må ikke overlates i fremmede makters tjeneste eller kontroll av fremmede makters krigsfolk uten stortingets eller folkets samtykke”.

I tillegg rammes islam av sikkerhetsloven §1, a: ”legge til rette for effektivt å kunne motvirke trusler mot rikets selvstendighet og sikkerhet og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser” og §3,pkt 1, 2, 5. ”Terrorhandlinger; ulovlig bruk av, eller trussel om bruk av, makt eller vold mot personer eller eiendom, i et forsøk på å legge press på landets myndigheter eller befolkning eller samfunnet for øvrig for å oppnå politiske, religiøse eller ideologiske mål”.

Samtlige norske stortingspolitikere har bestemt seg for å støtte muslimene i deres forberedende arbeid mot et statskuppet i Norge, og på den måten gjør de seg selv til landssvikere og høyforrædere mot konstitusjonen, grunnloven og hele det norske folk.

Siden alle stortingsrepresentantene er enige seg imellom om å fremelske islam i Norge, vil de ikke reise riksrett mot seg selv. Derved bryter stortingspolitikerne grunnlovens § 86 som omhandler plikt til å stille stortingsrepresentanter for riksrett, når disse bryter grunnloven.

Det norske folk må nå innse at politikerne, med deres kjærlighet til islam, ”har sveket oss alle”.

De har drukket av den” islamske vin” og er blitt så rusa at de har mistet all vett og forstand.

De går i en drømmeverden, om at dersom vi gir muslimene alt hva de ønsker seg, da vil muslimene avstå fra å gjøre statskupp og innføre diktatur i Norge.

Det er denne politiske drømmen som kalles for den ” islamske utopiske drøm”, og er livstruende farlig for Norge som en fri og uavhengig stat slik det fremgår i grunnlovens §1.

Redningen for Norge er grunnlovens § 49 som sier at det er det norske folk som har den lovgivende makt dersom stortinget med vilje bryter grunnloven. Her kan man kreve en folkeavstemning om islam er en lovlig religion eller ikke.

Dersom stortingspolitikerne motsetter seg en slik folkeavstemning, kan folket beordre Kongen til å løse opp nasjonalforsamlingen og sende politikerne på dør.

Kongen utnevner da et forretnings styre som styrer Norge tilbake under grunnlovens beskyttelse, og iverksetter landssviker-oppgjøret.

Hvis kongen også aviser folkets krav om en folkeavstemning om islam, da har vi en full borgerkrig i Norge.

2
11