«Det grønne skifte» hvor blir det av? Nytt brevet til Erna Solberg

Erna Solberg blir nå konfrontert med regjeringens innsats for et «grønt skifte».

Les brevet under.
Erna Solberg.

Viser til ditt brev 30. mai 2016 vedrørende ny teknologi på skip.

I deres brev fremkommer følgende: ”Regjeringen kan vanskelig velge ut hvilke teknologier som har mulighet til å vinne frem i markedet i konkurranse med andre”.

Regjeringen ble ikke bedt om å ”velge ut”, men å ”prøve ut” de nye norsk utviklede vind turbinene, som er perfekte til bruk på flytende fartøy.

Marine Wind Tech som har utviklet de nye vindturbinene for skip, legger ned påstand om at disse vindturbinene er selve nøkkelen til å kunne fase ut mesteparten av fossilt brensel på alle skip i hele verden.

Regjeringen og Erna Solberg kan umulig ha forstått hva de sier nei til, nå de ikke ønsker å bidra til utviklingen av en slik stor ny norsk teknologi, som kan skape titusener av nye arbeidsplasser i Norge.

Det er ingen redere som er interessert i å investere i å redusere klimagassutslippene i marine sektor.

Derfor må regjeringen ta sitt ansvar å etablere et statlig rederi.

Dette rederiet må bygge testskipet og sette dette ut i prøve drift.

Dette er helt nødvendig for å kunne dokumentere effekten av den nye teknologien og lønnsomheten av skipet.

Det er Regjeringen som sitter på oljeinntektene og må derfor ta sitt ansvar med å støtte ny teknologi som gjør oss mindre avhengig av oljeinntekter, og skape nye grønne arbeidsplasser for fremtiden.

Vil minne om at det var Erna Solberg selv som har uttalt at regjeringen vil arbeide for å redusere klimagassutslippene med 40% innen 2030.

 

 

2
0