3. verdenskrig nærmer seg

Nå er Erna Solberg og Jonas Gahr Støre blitt enige med hverandre, om å bruke islam og homobevegelsen, sammen med media og politikerne om å utrydde den sanne kristne tro i Norge. 
Man er blitt enige om at islam er en bra religion, dersom islamsk terrorisme opphører.

Dette er en gigantisk politisk løgn.

Sannheten er at islamsk terrorisme er det minste av problemene med religionen islam.

Det som virkelig er problemet med religionen islam, er en ”fredelig” muslim med en stemme seddel i hånden, og et muslimsk parti å stemme på i et demokrati. Da er det ikke lenge før diktaturet er på plass. Det er bare å se til Tyrkia, der muslimene nå ønsker å kaste ut alle ikke muslimer av landet.

Hvis Gud ikke finnes, da vil avkristningen av Norge og Europa ikke bli straffet.

Dersom Gud finnes, da vil alle som har sympatisert med islam og homobevegelsen bli utryddet.

Dersom Donald Trump blir ny president i USA, vil første tegne på at en ny verdenskrig er under oppseiling være at USA blir alliert med Russland og Israel. USA vil da bli tvunget til å forlate Nato, og overlate Europa til seg selv.

Hensikten med denne politiske manøver er at krigens flammer igjen skal gå over Europa, fordi Norge og resten av Europa er i et voldsomt opprør mot Gud.

Denne gangen kommer Norge ikke til å bli spart, slik vi ble det i fra 1940-1945.

Profeten ber til Gud om at det må bli Russland og ikke islam som inntar Norge. Dette fordi da kan landet bli befridd fra de ugudeliges hender bare ved blodsutgytelse, og ikke ved at landet blir lagt i lenker og trelldom av Islam over lengre tid.

Norge, vend om fra deres ugudelige ferd og gjerninger, ellers så kommer Guds straffedom snart over landet.

Norge skal miste olje inntektene, pensjonsfondet og fremmede makter skal ta over styringen av landet.

Da vil det Norske politiske system og alle ugudelige politikerne vil bli knust.

Med disse ord har Norge og Europa fått advarselen.

4
1