Den nye energimeldingen vil ikke frembringe et «Grønt skifte»

Energiminister Tord Lien har levert en ny energimelding St 25, som bygger på ønsketenkning og håp om at omleggingen til et ”grønt skifte” vil komme av seg selv.Han mener at det ikke er nødvendig at staten styrer dette med skatter eller tilskudd for å få til en grønn omlegging.

Tord Lien har i tillegg kastet størstedelen av ansvaret over på regjeringens budsjettforlik om Norge skal gå i en grønn retning eller ikke. Dette er en feig måte å lage en energimelding på, og er ikke i samsvar med regjeringens tidligere utsagn om å «ta nye og modige skritt på vei mot lavutslippssamfunnet».

Det som er det mest skuffende er at de forslagene som næringslivet og industrien sendte inn til den nye energimeldingen, ikke er medtatt eller tatt hensyn til i den nye energimeldingen.

I mange av disse innkomne forslagene, var det konkrete løsninger til å skape nye grønne arbeidsplasser.

Det at Høyre eller FrP ikke er så nøye på å levere grønne arbeidsplasser som skal kompensere for bortfall av oljeaktiviteten, eller «løfte» om 40% reduksjon av klimagasser frem til 2030, kan sikkert disse partiene leve godt med.

Men dette går ikke for Venstres leder Trine Skei Grande. Hun er selve garantisten for et ”grønt skifte” i denne regjeringen.

For Venstre å kaste det ”grønne skifte” overbord nå, vil være et politisk selvmord inn mot valget i 2017.

Alle forstår at Trine Skei Grande ikke kan være med på å fremstå som dette århundrets største miljøløgner. Da blir hun tvunget til å kaste denne regjeringen på dør, dersom ikke resultatene med å gå i en grønn retning kommer på bordet i budsjettforslaget til høsten.

Venstre bør heller ikke gi sin støtte i stortinget til denne svake energimeldingen.

Spørsmålet blir da om denne regjeringen vil la seg bli kastet på dør, som følge av manglende interesse av å følge opp ”det grønne skiftet”, som de selv har bebudet.

3
0