Arbeiderpartiets nazistiske forhistorie, del 2 (Statskuppet)

I timene etter at nazistene hadde forlatt sine maktposisjoner 8. mai 1945, oppsto det et makt-vakuum. Da så Arbeiderpartiets sitt snitt til og ”kuppe” denne makten i all stillhet.
Arbeiderpartiet tok derved full kontroll over politiet og justisdepartementet, dommerne og domstolene, alle avisene og media, utenriks- og forsvarsdepartementet.

Alt dette skjedde på frigjøringsdagen, uten at det norske folk forsto hva som hadde foregått.
Da resten av Norge var ute og feiret frigjøringen fra nazistene, begikk Arbeiderpartiet et skjult statskupp i Norge.

Det som er helt utrolig, er at Arbeiderpartiet har lykkes i å holde dette statskuppet skjult for det norske folk i over 70 år.
Dette hadde ikke vært mulig å få til, uten at Arbeiderpartiet hadde tatt et ”jerngrep” om ytringsfriheten ned til hver minste krok i hele Norge etter krigen og frem til nå.

Major og tidligere Milorg. sjef i Oslo, Oliver H. Langeland skrev en bok om hva Arbeiderpartiets folk hadde utført under krigen. Boken ble øyeblikkelig stanset, og politiet gikk til arrestasjon av Langeland på ordre fra Arbeidepartiets ledelse. Les denne boken ”Dømmer ikke”, utgitt i 2009.

Toralf Fanebust var redaktør, ville også skriv om Arbeiderpartiets samarbeid med nazistene og statskuppet etter krigen. For dette ble han arrestert, feilaktig dømt av lojale AP dommere, og måtte sitte lenge i fengsel. I rettssalen kalte AP juristene han for ”Bustefan”. Les boken ”Krigshistorien” av Frode Fanebust utgitt i 2009.

Slik innførte Arbeiderpartiet praksisen om å straffe varslere i Norge.

I tidsperioden fra 8. mai og frem til valgdagen 8. oktober 1945, hadde AP tatt full kontroll over avisene. Valgkampen foregikk på den måten at det var kun AP som fikk skrive i avisene, og det de skrev var ren løgnpropaganda og selvskryt. AP svertet alle andre partier og beskyldte dem for å ha deltatt i landssvik. Ingen andre partier fikk lov å forsvare seg i avisene, og slik vant AP valget 8. oktober 1945.

AP hadde da endret valgloven, slik at selv om AP gikk tilbake med 1,5 %, fikk de 6 nye mandater inn på stortinget og fikk derved rent flertall med en stemmes overvekt.

Etter valget 8. oktober 1945, begynte Arbeiderpartiet arbeidet med å bygge opp en offentlig sektor i Norge etter nazistisk ideologi, der de offentlige institusjonene fikk juridisk immunitet. Dette er det vi i dag kan kaller for det offentlige Norge med ”Gestapo status”. Dette skal vi komme inn på i del 3.

Således kan man si at det var en større ulykke for Norge, det som skjedde 8. oktober 1945, enn det som skjedde 9. april 1940.
Den 9. april 1940 mistet Norge sin nasjonale frihet, men den fikk vi igjen 8. mai 1945.

Den 8. oktober 1945 mistet Norge sin åndelige frihet, og den har vi ennå ikke fått igjen.

Norge hadde i virkeligheten kun en teoretisk frihet i 153 dager etter krigen.

7
5