Skattelette til bedrifter som ikke har planer om å skape nye arbeidsplasser, er feil politikk

Regjeringen har ingen garanti for at skattelette til bedriftene, ikke havner i lommene til eierne i form av øket utbytte til aksjonærene.
Denne industripolitikken virker i alle fall ikke på kort sikt, og regjeringen må iverksette nye tiltak omgående. Dette må gjøres nå, dersom regjeringen skal ha en mulighet til å overleve valget i 2017.

Forslag til nye tiltak:
* Bygge ca 100 stk nye elektriske hybrid bilferger med vindturbiner, som produserer fornybar energi om bord. Må gi arbeid til skipsverftene.
* Starte et statlig rederi, å bestille 100 stk hybride seilskip med vindturbiner og solceller, som reduserer utslippene med 80 -95%.
* Tilrettelegge for mer godstransport som kan overføres til nye lavutslipp hybrid seilskip.
* Gi tilskudd tilsvarende som i Danmark, slik at man kan starte produksjon av Norsk utviklede høyeffektive, stillegående vindturbiner, som er 8 ganger mer effektive, enn ordinære vindmøller, og som ikke skader fuglene. Denne støtteordningen må fremlegges i den nye energimeldingen. Regjeringen må forhindre at denne nye norskutviklede teknologien selges til utlandet. Norge trenger arbeidsplassene her og nå.
* Utlyse en konkurranse til de som kan løse og rense eksosproblemet fra bilene om vinteren.
* Gi ide-utviklere rett til å få dekket alle utgifter i forbindelse med utviklingen av nye teknologier og produkter, og utgifter til patenter og design beskyttelser.
* Øke støtten til forskningen av bedre og billigere batteri teknologi, her har Norge vært for passiv.
* Bygge 1 million droner til forsvaret.
* Starte opp en Ide børs, en markedsplass der Ideer, teknologier og produkter kan kjøpes og selges. Dette er nødvendig for å få fart på Norsk innovasjon.

Det er Høyres industripolitikk som for tiden er for svak.

Ved å iverksette disse overstående tiltak, vil Høyre kunne snu stemningen i folket til optimisme, men det haster.
Fremskrittspartiet har gjort sin del av jobben i regjeringen, de har levert varene etter sitt program.

1
2