Krever folkeavstemning om innvandring

Politikerne hevder at Norge er bundet av internasjonale avtaler om å ta imot ubegrenset av flyktninger til Norge. Problemet er at disse internasjonale avtalene, er inngått uten tillatelse fra det norske folk.

Politikerne må slutte å være så frekke at man tar mer hensyn til ubrukelige internasjonale lover, enn til det norske folks vilje.

Mesteparten av flyktningene som har kommet til Norge de siste 3 -5 årene, vil aldri komme i arbeid i hele sin livstid. Dette vil koster ca 1 mill. kr. pr. innvandrer, pr. år.

For øyeblikket henter politikerne disse pengene fra oljefondet.

Hva skjer når oljefondet går tomt, og det blir du og jeg som må betale for en innvandrings-politikk, som nå er ute av kontroll.

Derfor er tiden nå kommet for å KREVE en folkeavstemning, om hvor mange innvandrere regjeringen får tillatelse til å ta inn til Norge pr år. Avstemningen kan gjøres elektronisk ved mobiltelefon eller PC.

Dersom regjeringen ikke tillater en slik avstemning, vil dette være et konkret bevis på at dagens regjering ikke er et demokrati, men et diktaturstyre.

Da viser politikerne at de bare er på jakt etter folkets stemmeseddel, mens folkets meninger eller vilje, den vil man hverken høre eller ha.

 

6
13