Norske aviser er styrt av Arbeiderpartiet etter mafia prinsippet

Norsk pressestøtte på ca 2 milliarder kr pr år, deles i dag ut til utvalgte aviser som er lojale mot arbeiderpartiets politiske ideologi. Derfor fungerer pressestøtten som en ulovlig politisk korrupsjons aktivitet, der penger deles ut til sine lydige samarbeidspartnere, i ren mafia stil.

Ytringer som kritiserer Aps ideologi, blir systematisk sensurert ved bruk av avisenes egen organisasjon ”Vær varsom plakaten”. Denne organisasjonen er styrt av AP, og har fjernet ytringsfriheten i norske aviser fra den ble innført i 1936.

En stor del av det Norske folk tror at det eksisterer ytringsfrihet i norske aviser, fordi AP hevder dette. Lenger bort fra sannheten enn dette, kan man ikke komme.

Fakta i dag er at samtlige Norske aviser marsjerer i politisk takt etter AP, slik Nazistene marsjerte opp Karl Johans gate den 9. april 1940, etter ordre fra Adolf Hitler.

Schibsted konsernet, som er Arbeiderpartiets eget avis selskap, eier nesten alle Norske aviser og mottar i all hovedsak 2 milliarder kr i pressestøtte hvert år. Dette har resultert i at Aps eget avis selskap, har kunnet bygge opp en milliard formue på pressestøtten fra eget parti.

Dette er ikke annet enn statskorrupsjon av verste slag, og det kreves derfor at alle former for pressestøtte avvikles omgående. Det er bedre med ingen aviser, enn politiske løgn aviser.

Det er helt ufattelig at det kan sitter 169 stortings representanter på stortinget, som ikke ser, eller ikke forstår denne korrupte politiske galskapen, som effektivt hindrer fri ytringsfrihet i Norge.

 

9
13