Griskhet etter penger har ødelagt USA, Norge må lære

Regjeringen bruker nå ca 200 milliarder kroner av oljeinntektene, for å holde liv i altfor høye lønninger i offentlig sektor. Regjeringen må nå lage Norges første lønnsmelding.

Lønnsutviklingen er mer eller mindre ute av kontroll, og griskheten griper om seg, og solidaritetsprinsippet vakler.

Det blir heller ikke bedre når bedriftsledere viser vei, med å grafse til seg kjempelønninger og bonuser, som resten av de ansatte i selskapet ikke får ta del i.

Å fortsette på denne veien, er oppskriften på en 100 års nedgangstid for Norge.

Lønningen må derfor ned på et bærekraftig nivå, uten å bruke oljepenger i statsbudsjettet.

Man må lære av de feilene som USA har gjort, der 2% av dagens befolkning er styrtrike, og resten av befolkningen har ikke hatt reallønnsvekst på 40 år. Dette skyldes at griskheten etter penger har fått fritt spillerom, der lønnssolidaritet er et fremmed ord.

Den norske oljefesten er over, oljeaktiviteten er nå i fritt fall, regjeringen må reformere hele lønnsystemet, og legge frem Norges første lønnsmelding.

Lønnsmeldingen må bygges opp som en tabell med faste priser på utdanning, ansiennitet, leder ansvar, yrkes og skift tillegg osv, som legges til en minste grunnlønn.

Eksempel på ingeniør lønn: Grunnlønn kr 250 000,- pr år. + 3års universitets utdannelse realfag kr 60 000, pr år = kr 430 000,- + 10 års ansiennitet a kr 10 000,-pr år = kr 530 000,- i årslønn.

Eksempel på lærer lønn: Grunnlønn kr 250 000,- pr år. + 4års universitets utdannelse kr 40 000, pr år = kr 410 000,- + 10 års ansiennitet a kr 10 000,-pr år = kr 510 000,- i årslønn.

Lønnsforhandlingene vil da kun være å løfte grunnlønnen og foreta indeks-regulering av tilleggene, og dette vil da gjelde for alle lønnstakerne i både offentlig og privat sektor i hele Norge.

Bedrifter som ønsker å betale bonus til sine ansatte, for tilgang til dette, dersom bonusen fordeles likt på alle ansatte, inklusive lederne.

Lønninger til bedriftsledere inngår i tabellen, slik at det blir slutt på griske lederlønninger, styrehonorarer, fallskjermer, utbytte og store bonuser kun til lederne alene.

Det er dette som må til for å skape nye arbeidsplasser, ikke skattelette på overskuddet i selskapene.

Det skal kun gis skattefrihet for selskaper som iverksetter innovasjon.

6
4