Skattelette til alle bedrifter er fullstendig idioti

Skattelette må være knyttet opp til om en bedrift er innovativ eller ikke.

Bedrifter som ikke har planer om hva de vil bruke overskuddet til, bør betale 90% i skatt.

Da vil bedriften bli tvunget til å tenke innovativt, skape nye produkter og arbeidsplasser, og presse bedriften til å bidra til et ”grønt skifte”.

Skattefordelingen må virke slik at de firmaene som ikke vet hva man skal bruke pengene til, blir overført til de innovative bedriftene som trenger kapital til å skape nye produkter og arbeidsplasser.

Det bør derfor innføres en ny skatteordning for bedrifter som vi kan kalle: ”innovasjons beskatting”.

Regjeringens forslag om å redusere bedriftsskatten fra 27% til 22% for alle bedrifter, er det mest idiotiske som denne regjeringen har funnet på, og en premiering av de dårligste bedriftene.

Regjering må kompensere de tapte skatteinntektene, med å hente pengene fra oljefondet.

Olje/pensjonsfondet burde derfor vært omdøpt til ”innovasjonsfondet”, og at politikerne ikke fikk lov å hente penger fra oljefondet til annet enn til fremtidige investeringer.

Annen pengebruk av oljefondet er ikke bærekraftig på sikt, fordi oljeinntekten en dag tar slutt, og da må vi ha erstattet oljeindustrien med annen lønnsom og grønn industri.

4
4