Muslimske flyktninger må flykte til muslimske land

Muslimer fra muslimske land er ikke kvalifisert til å bruke det norske asylinstituttet.
Asylinstituttet skal kun brukes når mennesker blir forfulgt i sitt land på grunn av sin tro eller mening.

Det betyr i praksis at det er kun ikke troende eller kristne fra muslimske land, som skal få tilgang til saksbehandling gjennom asylinstituttet. Alle flyktninger som er muslimer, må flykte til andre muslimske land.

Norge må bruke mye mer penger på å hjelpe muslimer til å flykte til muslimske land, og hjelpe disse landene med nødhjelp fra norsk næringsliv.

Årsaken til at det må være slik, er at islamske sharia lover ikke tillater en muslim å tilpasse seg, eller bli intrigert i et demokrati.

Islam vil alltid fungere i et demokrati som en hurtigvoksende kreftsvulst i et menneske.
Dets lenger tid kreften får vokse, dets større blir risikoen for at mennesket dør.

Et hvert demokrati som tillater islam, vil før eller siden dø.

10
12