Erna Solberg lyver om islam

I høst sto Erna Solberg frem på TV og forsikret at Islam ville tilpasse seg det Norske samfunn, slik alle andre religioner hadde tilpasset seg sivilisasjonen. Dette er en saftig løgn.

I dette utsagnet ligger det to kjempestore løgner, som er den samme løgnen som alle verdens leder er blitt enig om å forkynne til hele jordens befolkning. Det er denne løgnen som nå rir denne verden som en mare.

Den første setningen som Erna Solberg sier, er at Islam er på vei til å bli en snill og god religion som ønsker å tilpasse den vestlige sivilisasjon og demokrati. Hun benekter med sitt utsagn, at islam ikke har til hensikt å innføre sharia lovene og diktatur, både i Norge, Europa og i resten av verden.

I den andre setningen som Erna sier, er at kristendommen også måtte tilpasse seg sivilisasjonen.
Dette inneholder både en sannhet og en løgn. For å finne den andre løgnen må vi skille mellom den menneskeskapte kristne religionen, og Kristus opprinnelige lære.

Vår sivilisasjon ble skapt ved Kristus opprinnelige lære.

Den menneskelig skapte kristne religionen, har begått feilgrep opp igjennom tidene, men da har den ikke etterfulgt Kristus sin opprinnelige lære.

Den kristne religion er bygget på menneskets fornuft og forstand, mens Kristus sin opprinnelige lære handler om å skaffe seg åndelig kontakt med Gud, om å få et forvandlet og foredlet sinn, uten å gå veien om en religion.

Erna Solberg blander disse begrepene med hensikt, for å oppnå sitt mål med å holde folket i ro frem til valget i 2017. Hun bruker samme taktikk som Chamberlain brukte før 2. verdenskrig, ”peace in our time”.

Problemet med denne løgnen som passer Erna Solberg så bra, er at denne løgnen er til stor skade for Norge, dette fordi den presser det norske folk til å skal godta fremvekst av den onde religionen islam i Norge.

6
11