Årsaken til Syria konflikten

Det er helt ufattelig at USA og Europa ikke har forstått opphavet til Syria konflikten.

Saken er denne, at Saudi Arabia, Qatar og andre sunnimuslimske stater ønsker å spre islam inn i Europa. For å få dette til, er det nødvendig å skape opprør og borgerkrig i så mange islamske stater som mulig, som igjen vil genererer en masse flyktninger.

Disse flyktningene skal ikke flykte til islamske naboland, men til Europa, og der skal de bygge islam og moskeer, og innføre sharia-lovene.

Det er Saudi Arabia og deres muslimske vennestater som har forsynt opprørerne i Syria med penger og våpen. Saudi Arabia har hele tiden vært klar over at opprørerne i Syria, ikke kunne vinne en militær seier over president Bashar al-Assad, som var alliert mer Russland.

Assad uttalte i begynnelsen av opprøret, at opprørerne kun ønsker å skape konflikt og flyktninger.

Ingen trodde på hans forklaring da, men nå har Europa fått smake sin egen medisin i hele sin gru og redsel, nå er det for sent og katastrofen er et faktum.

Det at USA og Europa også støtter opprørene, og har gått i sammen med Saudi Arabia om denne djevelske planen, viser at Europa og USA ikke forstår konflikten, og opptrer som gale idioter.

Russland er helt sjokkert over hva USA og Europa kan finne på av idioti. Blir det neste at Nato vil gå til krig mot Russland i Syria?

Norge må slutte med krigshissingen som pågår på TV og i sosialist-avisen mot Russland.

Vladimir Putin er ingen farlig mann, han er den eneste kristne forstandige lederne i Europa.

Det som virkelig er farlig for Russland og Israel, nå som allierte, er de sosialistiske media løgnene som spres over hele Europa, som Nato mer eller mindre, er koplet opp mot.

Det er Nato som nå er den ustabile forsvarspakt, dette fordi Nato nå er styrt av åndelig blinde ledere, som ikke forstår noe så helst, som er i stand til hva som helst av krigs-hissing og galskap.

Dersom denne domino effekten ikke stopper, kan Europa igjen stå i flammer.

2
5