Konflikten mellom Israel og islam

Israel har en stor andel av islamsk befolkning i sitt land. Disse muslimene har ikke godtatt at Israel er blitt en ikke muslimsk stat. De har derfor konstruert et islamsk navn på Israel som de kaller for Palestina.

Opphavet til konflikten i Israel er at islam ikke tillater muslimer å leve i et annet system, enn med sharia lover. Da kan man risikerer ikke å komme inn i det muslimske paradiset. Muslimene har ikke lov til å bruke de ”vantros” rettsystem. På denne måten ekskluderer de seg selv til å bli intigrert i samfunnet. Europa vil snart få samme problemet som Israel har i dag.

I Belfour-erklæringen 17. juli 1917, ble det fastsatt at det skulle opprettes en palestinsk stat, som skulle bli jødenes hjemland. Da var hele dagens Jordan inkludert i den nye jødiske staten.

Siden det var en andel av arabisk befolkning blandet sammen med jøder og andre folkeslag i hele område, ble det bestemt å dele Palestina i en egen stat for muslimer, og en annen stat for jødene og ikke troende arabere. Disse statene heter i dag Jordan og Israel.

Det var da meningen at alle muslimer skulle overføres til Jordan, og alle jøder skulle ut av Jordan og overføres til Israel. Dette var den opprinnelige avtalen i en tostats-løsning.

Feilen var at Jordan ble opprettet som stat i 1946, 2 år før Israel ble stat.

Dette var en kjempetabbe av FN å gjøre, fordi da Israel ble en egen stat i 1948, stengte Jordan grensen, og det ble da ikke mulig for muslimene å komme inn i sin palestinske stat.
Muslimene ble derved fanget i Israel som følge av det sviket som Jordan begikk mot sine trosbrødre, og mot staten Israel.

Dette er årsaken til at muslimene i Israel i dag nå prøver å lage sin egen palestinsk stat midt inne i Israels land. Samme dag som Israel ble en egen stat, gikk Jordan til krig mot, for å utslette den nye staten Israel.

Løsningen på Palestina konflikten er å tvinge Jordan til å overholde sin del av den opprinelige avtalen, med å ta imot alle muslimer som bor i Israel, om nødvendig med militær makt.

Dersom Jordan protesterer på denne løsning, har Jordan mistet sin legitime rett som stat, og må da betraktes som en ulovelig okkupasjon av israelsk landområder.

Norge må støtte Israel økonomisk i denne planen, for å sikre en varig fred.

3
3