Hvem utgjør en fare for rikets sikkerhet

Hvem er det politikerne, politiet og PST er redde for?

Er det etniske nordmenn, eller er det andre som politikerne har i sine tanker, med stadig argumentering om bevæpning av politiet. Alle nordmenn vet svaret.

Det er de islamistiske jihad-krigere, de som kaller seg de rettroende muslimer, Allahs tjenere, de som flyr rundt og skyter vilt rundt seg med en AK47 (Kalashnikov) og roper ”Allah Akbar”, som betyr at ørken guden Allah er størst.

Sannheten er at politikerne er livredde for disse islamske galningene. Disse som politikerne mener ikke har noe med islam å gjøre.

Sannheter er at disse muslimske ”Allah Akbar” guttene, er en fare for enkeltindivider som kommer i deres vei, men de utgjør ingen fare for rikets sikkerhet.

De som virkelig utgjør en fare for Norge, er en muslim med en AP eller SV stemmeseddel i hånden på valgdagen 9. september 2017. Det er her vi kan miste Norge som en fri og uavhengig demokratisk stat.

Når AP og SV vil bli samarbeidspartier til islam, da forstår vi hvor farlig det nå er blitt for demokratiet Norge.

”Allah Akbar” guttene er det politiets oppgave å bekjempe, men politikere som tillater fremvekst av islam, og muslimer med stemmerett, de må bekjempes av det norske folk.

Det er derfor ikke til å unngå at det vil bli en stor konflikt mellom de norske folk og de politiske partiene som vil akseptere fremvekst og samarbeid med islam i fremtiden.

Kombinasjonen med AP og SV koplet sammen med islam, er en livsfarlig politisk ”cocktail”.

Dette må forhindres for enhver pris, derfor må alle være med å kjempe for et fritt Norge frem mot valget i 2017.

Vi må derfor skape en folkeaksjonen for et fritt Norge, som vil sette det norske folk på valg, enten er du med oss, eller så er du mot oss, i kampen for at Norge ikke skal gå i retning av å bli et islamsk sharia-diktatur.

Det vil ikke bli tilgivelse for pasifister eller feige frihets-snyltere.

Dersom IQ avisen får økonomisk støtte fra de som forstår hvor farlig islam-problemet er for Norge,kan dette utgjøre en politisk pressgruppe som tvinger politikerne til å stoppe islamsk fremvekst i Norge. 

 

5
4