NRK hvitvasker terror-organisasjonen Islam

NRK og resten av media, har nå fått i oppdrag av AP å hvitvaske terror-organisasjonen islam.

NRK har allerede startet kampanjen, som skal pågå frem til valget i 2017.

Årsaken til dette er at AP ønsker å bli et godkjent islamsk parti.

Da vil AP kunne høste inn flere hundretusen muslimske velgere, velgere som blir tvunget av imamene i moskeene, til å stemme AP.

Dette er Aps store drøm, på denne måten skal man sikre seg makten etter valget i 2017 og derfra til evig tid.

For at planen skal lykkes, må det norske folk akseptere islam som en snill og god religion.

NRK og TV2, sammen med resten av nett- og papiravisene, skal fore den norske folk med islam propaganda frem til valget i 2017. Hensikten er å frakople islams terror fra islam som religion. Man vil glatte over islams ønske om å innføre sharia lovene, og opprette et diktatur av islamsk prestestyre i Norge.

Alle som har noe positivt å si om islam vil få ”klippekort” til studioene i NRK og de andre mediene,
mens det samtidig ikke vil bli en eneste kritisk stemme å høre om terror-organisasjonen islam.

Det er da man forstår hvilket grep AP har om mediene, til å hjernevaske det norske folk. Det var samme hjernevaske teknikken som Josef Goebbels benyttet på det tyske folk før krigen.

Man kan ikke sove lenger, man må stå opp å kjempe for at Norge skal forbli et fritt og uavhengig demokrati.

AP har fjernet ytringsfriheten i mediene forlengst.

Støtt derfor IQ avisen i kampen for å advare de norske folk om hvilken farlig situasjon Norge kan komme inn i om noen få år.

12
5